Projekt pénzügyi asszisztens

2019. április 6.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar, Dékáni Hivatal, Dékáni Titkárság
          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projekt pénzügyi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.12.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Hazai és/vagy uniós támogatással megvalósuló oktatási, kutatási projektek pénzügyi feladatainak ellátása;
 • projekt adminisztrációs feladatok ellátása;ű
 • személyi és egyéb szerződések elkészítése
 • kimutatások vezetése;
 • pénzügyi elszámolások, költségvetési módosítások, adatszolgáltatások elkészítésében közreműködés;
 • projekt menedzsmentjével és a megvalósítókkal kapcsolattartás
 • projekt megvalósítása során keletkezett dokumentumok rendszerezett nyilvántartása
 • a kar gazdasági hivatalával és a projekt pénzüggyel foglalkozó kollégákkal kapcsolattartás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, / Egyetem,
 • 1 év alatti szakmai tapasztalat
 • pályakezdők jelentkezését is várjuk
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • szakmai területhez kapcsolódó eljárásrendek ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • szakirányú felsőfokú végzettség
 • felsőfokú végzettség és könyvelői vagy pénzügyi-számviteli ügyintézői képesítés és projekt menedzsmentben szerzett szakmai gyakorlat
 • pályázati pénzügyi asszisztensi vagy pénzügyi vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz, önálló munkavégzés,
 • kitartás,
 • magas fokú koncentrációs képesség,
 • kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség,
 • kreativitás,
 • rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • az iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatát
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
 • „Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez” – a nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dékáni Titkárság részére a forizs@inf.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján történik. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2019. március 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>