Projekt pénzügyi asszisztens

eupalyazatiportal.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem. Jelentkezési határidő: 2019. március 20.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Savaria Egyetemi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

projekt pénzügyi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.12.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázatok bejövő számláinak rögzítése, kötelező mellékletekkel felszerelése, pályázati analitikák vezetése, adatszolgáltatások előkészítése, a pénzügyi vezető munkájának segítése Ügyviteli rendszerek kezelése (SAP, EPTK).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, közgazdasági / pénzügyi / számviteli,
 • 1-3 év szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • emelt szintű szakirányú szakképesítés, technikumi végzettség, szakirányú felsőfokú képesítés, vagy szakirányú főiskolai-, egyetemi végzettség
 • felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret
 • ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
 • „Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez” – a nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boronkay Viktória nyújt, a +36 94 504 447 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Boronkay Viktória részére a boronkay.viktoria@sek.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szállás biztosítása: 40 000Ft/hó térítés ellenében az egyetem kollégiumában apartman szoba biztosítása, 5 percre a munkavégzés helyszínétől.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2019. március 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>