Projekt-koordinátor

2022. április 19.

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Projekt-koordinátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A projekttervezéstől a lezáráson át a kiértékelésig a projektcélok megvalósításán dolgozik, koordinálja a projektben részt vevő tagok munkáját, feladatokat priorizál és delegál, nyomon követi a projektfeladatokat, -határidőket, részt vesz a projekthez kapcsolódó események, rendezvények előkészítésében és megszervezésében, kapcsolattartás a külső partnerekkel és a belső munkatársakkal, a projekt résztvevőinek informálása, tájékoztatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Érettségi,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • közigazgatási gyakorlat, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, valamint a pályázat tartalmának és személyes adatainak az elbírálásban résztvevők általi megismerhetőségéről, kezeléséről
 • pályázó nyilatkozata, mely szerint nem áll fegyelmi eljárás alatt, valamint nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kriván Norbert nyújt, a 62/263-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSP/47-7/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Projekt-koordinátor. VAGY
 • Elektronikus úton dr. Kriván Norbert részére a pmhiv@csanadpalota.hu E-mail címen keresztül VAGY
 • Személyesen: dr. Kriván Norbert, Csongrád megye, 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.csanadpalota.hu – 2022. április 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>