Projekt koordinátor

2020. szeptember 14.

Központi Statisztikai Hivatal,
Tájékoztatási Igazgatóság, Elnökhelyettesi koordinációs osztálya

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Projekt koordinátor

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.06.01-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.

Ellátandó feladatok:

 • Koordinálja és monitorozza az adatbázisfejlesztéssel és a statisztikai információk tájékoztatásához, kommunikációjához kapcsolódó egyéb fejlesztési feladatokat • Egyezteti a fejlesztések kapcsán felmerülő igényeket, operatív szervezési feladatokat, kapcsolatot tart a projektekben érintett kollégákkal, megoldási javaslatokat dolgoz ki;
 • Részt vesz a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos nemzetközi kapcsolattartásban (Eurostat, OECD, ENSZ, egyéb külföldi statisztikai szervezetek és partnerek),
 • Javaslatokat, prezentációkat készít, feltárja a nemzetközi jó gyakorlatokat (benchmarking tevékenység) a stratégiai szintű és döntéselőkészítő dokumentumok előkészítéséhez.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

projektkoordinátori feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség,
 • Projektmenedzsmentben szerzett legalább 3 éves tapasztalat
 • Adatelemzésben, hazai/ nemzetközi adatbázisok használatában szerzett legalább 3 éves tapasztalat
 • Tapasztalat az informatikai projektmenedzsment módszerek (pl. agilis módszertan) alkalmazásában
 • Legalább középfokú, aktív angol nyelvismeret
 • MS Office ismeretek
 • Kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány bemutatása;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Projektvezetésben, IT projektek bevezetésében szerzett tapasztalat
 • Adatbázis technológiák ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs készség,
 • önálló munkavégzés,
 • gyors tanulási készség,
 • felhasználóorientált szemlélet,
 • problémafelismerő- és megoldó készség ,
 • rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz (Kit. 83. § (5) bekezdése szerint);
 • Motivációs levél (fizetési igény megjelölésével);
 • Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehérvári-Varga Judit nyújt, a 1-345-6841 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 1131” azonosító számot, Fehérvári-Varga Judit részére az allashely@ksh.hu e-mail oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ksh.hu – 2020. augusztus 24.
 • jobline.hu – 2020. augusztus 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • Szakmai fejlődési- és továbbképzési lehetőség
 • Nemzetközi projektekben való részvétel
 • Folyamatosan megújuló szervezet
 • Home office lehetőség
 • Családbarát munkahely
 • Sport- és kulturális programok Szervezetünkről, könyvtárunkról, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon tájékozódhat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>