Projekt-koordinátor

2019. augusztus 30.

MTA Könyvtár és Információs Központ
Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program
        

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projekt-koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai rendezvények szervezése: az EISZ tagintézmények számára az MTA KIK területén vagy külső helyszíneken (információs napok, továbbképzések és műhelyfoglalkozások vonatkozásában, használóképző programok, szolgáltatói tréningek) tervezése, előkészítése, szervezése, részvétel a lebonyolításban. Az EISZ magyar és angol nyelvű honlapjának működtetése, karbantartása, fejlesztése és naprakész állapotú frissítése. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • magas szintű számítástechnikai ismeretek,
 • magas szintű angolnyelv-ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • rendezvényszervezői gyakorlat,
 • nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • motivált, csapatban együttműködni képes személyiség,
 • jó problémamegoldó képesség, kreativitás,
 • önálló munkavégzés képessége kétnyelvű környezetben,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biznyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló feladóvevény másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Urbán Katalin igazgató részére a urban.katalin@konyvtar.mta.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően a kinevezésről igazgatói javaslat alapján a Könyvtár főigazgatója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • EISZ honlap – 2019. augusztus 16.
 • MTA KIK honlap – 2019. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://eisz.mtak.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>