Projekt és pályázati referens

2020. június 26.

Dél-Pesti Tankerületi Központ          

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

projekt és pályázati referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1212 XXI. kerület , Bajcsy-Zsilinszky út 59/a.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

74. Köznevelési és szakképzési igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

A pályázati ügyintézési körében az alábbi feladatok ellátása: az előkészítés szakaszában a pályázati lehetőségek feltérképezése, pályázatok előkészítése, összeállítása, költségvetési táblázatok összeállítása, a támogatási kérelem benyújtása, közreműködés a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében, már elnyert pályázatok esetén a pénzügyi folyamatok menedzselése, a megvalósítás folyamatának koordinálása, együttműködés a Központtal a fejlesztések és pályázati programok szakmai megvalósítása során, egyeztetés az intézménnyel, illetve a támogató szervezettel, pályázat előrehaladásának nyomon követése, elszámolások, beszámolók készítése, pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése, ellenőrzése, pályázathoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, a lezárult, de még fenntartási időszakban lévő pályázatok esetén fenntartási jelentések elkészítése, pályázat utógondozása, a felügyelete alatt megvalósuló projektek státuszáról és a célkitűzések elérését befolyásoló, vezetői intézkedést igénylő kérdésekről rendszeresen aktualizált nyilvántartás vezetése. Előkészíti a Központnak és a miniszternek címzett, a folyamatban lévő projektek megvalósulásáról, státuszáról kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket, adatszolgáltatásokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A tankerületi központhoz tartozó intézmények pályázatokkal kapcsolatos feladatainak segítése, támogatása és koordinációja.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, /egyetem, pedagógus végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázatokkal kapcsolatos területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma (oklevél) másolata
 • szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • motivációs levél
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János tankerületi igazgató nyújt, a 06 30 398-6772 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Tóth János tankerületi igazgató részére a janos.toth@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/delpest honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>