Projekt és pályázati referens

2020. március 22.

Dél-Pesti Tankerületi Központ

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

projekt és pályázati referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 47. Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A pályázati ügyintézési körében az alábbi feladatok ellátása: az előkészítés szakaszában a pályázati lehetőségek feltérképezése, pályázatok előkészítése, összeállítása, költségvetési táblázatok összeállítása, a támogatási kérelem benyújtása, közreműködés a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében, már elnyert pályázatok esetén a pénzügyi folyamatok menedzselése, a megvalósítás folyamatának koordinálása, együttműködés a Központtal a fejlesztések és pályázati programok szakmai megvalósítása során, egyeztetés az intézménnyel, illetve a támogató szervezettel, pályázat előrehaladásának nyomon követése, elszámolások, beszámolók készítése, pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése, ellenőrzése, pályázathoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, a lezárult, de még fenntartási időszakban lévő pályázatok esetén fenntartási jelentések elkészítése, pályázat utógondozása, a felügyelete alatt megvalósuló projektek státuszáról és a célkitűzések elérését befolyásoló, vezetői intézkedést igénylő kérdésekről rendszeresen aktualizált nyilvántartás vezetése, az európai uniós programok és támogatási szerződések végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási és üzemeltetési feladatok ellátása, előkészíti a Központnak és a miniszternek címzett, a folyamatban lévő projektek megvalósulásáról, státuszáról kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket, adatszolgáltatásokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A tankerületi központhoz tartozó intézmények pályázatokkal kapcsolatos feladatainak segítése, támogatása és koordinációja.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, /egyetemi szintű műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség;pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy számviteli szakügyintéző szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázatokkal kapcsolatos területen szerzett tapasztalat
 • pedagógus végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma (oklevél) másolata
 • szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • motivációs levél
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stumpfné Zsivora Gabriella osztályvezető nyújt, a 06 1 795-8223 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Tóth János tankerületi igazgató részére a janos.toth@kk.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/delpest honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>