Projekt asszisztens, kommunikációs szakember

2021. szeptember 8.

Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Egészségfejlesztési Iroda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projekt asszisztens, kommunikációs szakember (egészségügyi szolgálati jogviszonyban)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.09.01. – 2022.07.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretén belül projekt asszisztensi és kommunikációs tevékenységek megvalósítása – kommunikáció koordinálása, – rendezvények tervezése, szervezése és lebonyolítása, – arculat tervezés és megvalósítás, – részvétel a kiadványok, reklámanyagok tervezésében, készítésében, – felkészítő anyagok készítése interjúkhoz és más szereplésekhez, – sajtókapcsolatok tartása, sajtó anyagok készítése, – on-line kommunikáció feladatok tervezése, elkészítése és értékelése (web, hirlevél, facebook, instagramm, szoftver arculat stb.) – kommunikációs anyagok archiválása, mérföldkő jelentésekhez előkészítés, – projekt dokumentáció vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a 2020. év C. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • magyar állampolgárság
 • munkaköri egészségügyi alkalmasság
 • felsőfokú angol nyelvvizsga
 • felsőfokú végzettséggel rendelkező kommunikációs szakember
 • COVID-19 védőoltás felvételét igazoló dokumentum
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • projekt tapasztalat
 • egészségfejlesztés témában jártasság
 • román nyelvtudás
 • pályázat lebonyolításában jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes önéletrajz
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2919-34-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: projekt asszisztens, kommunikációs szakember (egészségügyi szolgálati jogviszonyban).
 • Elektronikus úton Gyurisné Pethő Zsuzsanna részére a petho.zsuzsa@evp.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat postai úton, Gyurisné Pethő Zsuzsanna részére kell elküldeni a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József utca 2. A borítékra kérjük ráírni “Projekt asszisztensi álláspályázat 2919-34-1/2021.” vagy e-mailen petho.zsuzsa@evp.hu. Érdeklődni lehet, Gyurisné Pethő Zsuzsanna programigazgatónál e-mail-ben petho.zsuzsa@evp.hu.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.csmekhm.hu
 • www.evp.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltéséhez az 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet irányelvei a mérvadóak.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>