Projekt asszisztens

2019. augusztus 14.

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projekt asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 24 hónapig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet Titkársága projekt asszisztenst keres napi 8 órás közalkalmazotti jogviszonyba. A leendő munkatárs feladatai: kutatói pályázati anyagok előkészítése, pályázati teljesítéssel kapcsolatos adminisztratív ügyintézés, pályázati beszámolókkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézés, közreműködés az intézet által szervezett hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények előkészítésében és megvalósításában, a kutatók munkatervi feladataihoz tartozó kutatási asszisztencia ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Projekt menedzsmentben szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Közgazdasági ismeretek,
 • További nyelvismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű Írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • Jó szintű Kapcsolatteremtő képesség,
 • Jó szintű Problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • a Kjt. 20/A.§ (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat,
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Máder Edit részére a mader.edit@krtk.mta.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet igazgatója által vezetett bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt. Minden pályázó értesítést kap pályázata eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele a bűntetlen előélet igazolása három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatásával. A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 10/2019., valamint a munkakör megnevezését (projekt asszisztens). Adatvédelem: Az álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelését a pályázatot kiíró weboldalán (www.krtk.mta.hu) az Adatvédelem fül alatt található tájékoztató tartalmazza.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>