PM_KKVESZKOZ_2017 – Mikro-, kis- és középvállalkozások eszköz beruházásainak támogatása Pest megye területén

2017. december 30.

Megjelent a pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásait támogató pályázati felhívás. Pályázni 2018. január 31-től lehet legfeljebb 30 napig.

Megjelent a pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásait támogató pályázati felhívás 4,5 milliárd keretösszeggel. A támogatási kérelmeket 2018. január 31-től lehet beadni legfeljebb 30 napig (a keretkimerülés lehetőségét szem előtt tartva).

A Pályázati Kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4.558.111.000 forint.

A támogatás formája:
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás, vagy de minimis támogatás jogcímen.

A támogatás mértéke, összege:
A támogatás kizárólag egy jogcímen vehető igénybe az A), a B), vagy a C) pontban rögzített lehetőségek figyelembe vételével, minimum 5 millió Ft, maximum 60 millió Ft értékben:
A) de minimis jogcímen (amennyiben az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen 200.000 Euro mértékű támogatásban) Pest megye teljes területén, mikro-, kis, és középvállalkozás esetén egyaránt 55%, vagy
B) regionális beruházási támogatás jogcímen kkv-k méretétől függően:
a) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 55%, középvállalkozás esetén 45%,
b) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 40%, középvállalkozás esetén 30%, vagy
C) kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen a B) pont a) és b) alpontjaiban nem felsorolt Pest megyei településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 20%, középvállalkozás esetén 10%.
A jelzett támogatási intenzitások azzal a feltétellel alkalmazhatók, ha a beruházó a pályázat benyújtásakor, valamint a Támogatási Szerződés hatályba lépésekor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre:
A pályázati kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, 
- mely igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest megye területén valósítja meg fejlesztését
- továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül és 
- a fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonában van, vagy annak bérlője a fenntartási időszak végéig
- Azon vállalkozások pályázhatnak továbbá, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt
- továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele. 

Pályázatot az alábbi szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be:
- mikro-, kis-, és középvállalkozások.

Gazdálkodási formakód szerint:
113 Korlátolt felelősségű társaság;
114 Részvénytársaság;
116 Közkereseti társaság;
117 Betéti társaság;
231 Egyéni vállalkozó;

mely vállalkozások főtevékenysége, és – amennyiben a támogatást melléktevékenységre tekintettel kéri, a támogatás alapjául szolgáló melléktevékenysége – a jelen Kiírás 1. mellékletét képező tételes TEÁOR kódok valamelyikébe tartozik.

A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR 21 (gyógyszeripar), TEÁOR 26 (elektronika), TEÁOR 29-30 (járműgyártás), továbbá a TEÁOR 16 (fafeldolgozás), 28 (gép, gépi berendezés gyártása), 31 (bútorgyártás), 41 (épületek építése), 42 (egyéb építmény építése), 43 (speciális szaképítés) szerinti fő-, vagy melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett beruházásai.

Önállóan támogatható tevékenységek:
I.) Új eszköz(ök) beszerzése 5-60 m Ft értékben, mely a vállalkozás 1. számú melléklet szerinti főtevékenységéhez, vagy az 1. melléklet szerinti főtevékenységet végző vállalkozás ettől eltérő 1. melléklet szerinti melléktevékenységéhez illeszkedik és a vállalkozás főtevékenysége, vagy a támogatási igény alapjául szolgáló melléktevékenysége keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges, és amely besorolható a 2. számú mellékletben szereplő tételes VTSZ kódok valamelyike alá.

Jelen Kiírás vonatkozásában új eszköznek minősül minden olyan, korábban még használatba nem vett tárgyi eszköz, mely a Pályázó főtevékenységét, vagy támogatási igénye alapját képező melléktevékenységét jelentő termék-előállítását vagy szolgáltatásnyújtását közvetlenül szolgálja (pl.: különösen a gyártósor, gépsor, informatikai eszköz, a termékek tárolására, illetve anyagmozgatásra szolgáló tárgyi eszköz), és értéke új eszközök és szoftverek esetében legalább nettó 200.000 Ft, informatikai eszközök esetében nettó 100.000 – 500.000 Ft.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az 5.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
- Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és a 3. mellékletben szereplő tételes TESZOR lista valamelyik kódja alá tartozó szoftverek beszerzése a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-a erejéig.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az 5.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) Nyilvánosság biztosítása – a Pályázati Kiírás 5.2.2. pontjában a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján - költségei kizárólag de minimis jogcímen elszámolhatók;
b) Közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések vonatkozásában a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása – költségei kizárólag de minimis jogcímen elszámolhatók.

A támogatott tevékenység befejezése:
A projektnek a Támogatási Szerződés hatálybalépését követő tizenkét hónapon belül meg kell valósulnia.

Kötelezően vállalandó:
A támogatott vállalkozás éves nettó árbevételének (egyéni vállalkozások esetében az adóalapba beszámított bevétel) legalább 5%-os növekedése a beruházás következtében

Fenntartási kötelezettség:
Fenntartási kötelezettség keretében a Kedvezményezettnek a támogatással megvalósuló beruházások keretében létrehozott vagy fejlesztett létesítmények használati értékét meg kell őriznie, és azok funkcionalitását – a szükséges karbantartási időszakokat leszámítva – az eredeti célnak megfelelően folyamatosan fenn kell tartania. A fenntartási kötelezettség a beszámoló elfogadását követő hónaptól számított 3 éven át tart.

Biztosítékok köre:
a) A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele minden esetben, hogy rendelkezésre álljon a Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata (felhatalmazó levél) a Támogató azonnali beszedési jogának biztosítására, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. (A felhatalmazó levél mintája a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 3. számú mellékletében található.)
b) Amennyiben a költségvetési támogatási összege meghaladja az ötvenmillió forintot, az a) pontban rögzített felhatalmazó levélen túl a Kedvezményezett köteles a megítélt költségvetési támogatás 50%-ának megfelelő biztosítékot nyújtani, melyek az alábbiak lehetnek:
ba) ingatlan zálogjog és/vagy
bb) bankgarancia és/vagy
bc) készfizető kezesség

Forrás: NGM