Pénzügyi ügyintéző, projektkoordinátor

2019. június 16.

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző, projektkoordinátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.07.01. – 2021.09.01-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi ügyintézői-,és projektkoordinátori feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. ,
 • önkormányzati körben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • pályázatírási és projektmegvalósítási tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű szintű koordinációs képesség és szervezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vincze Miklós nyújt, a 06/70 459-0813;06/76 546-054 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KH/10687/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző, projektkoordinátor.
 • Elektronikus úton Vincze Miklós részére a vincze.miklos@kerekegyhaza.hu e-mail címen keresztül.
 • Elektronikus úton www.kerekegyhaza.hu oldalon keresztül.
 • Személyesen: Vincze Miklós, Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra. A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kerekegyhaza.hu – 2019. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kerekegyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>