Pénzügyi projektmenedzser

2022. január 30.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Pályázatkezelési Osztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.12.31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Liszt F. utca 19.

Ellátandó feladatok:

Európai Uniós projektekkel kapcsolatos ügyintézés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A projektek működtetéséhez szükséges adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása, a projektek előrehaladásának elősegítése.
 • A projekttevékenységek megvalósítását végzők munkájának támogatása.
 • A projektekkel kapcsolatban a beszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása, valamint közreműködés a közbeszerzési eljárások szakmai előkészítésében.
 • Kapcsolattartás a projekt társult kedvezményezettjeivel.
 • Pénzügyi előrejelzések, elszámolások és lehívások ügyintézése a projektet bonyolító szervezetek felé.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Gazdasági vagy pénzügyi,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Pályázatok adminisztrációjában szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 635/2021. (XI.18.) Korm. rendeletnek való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, projektmenedzser,
 • Angol nyelvből felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

 • Folyamatokban való gondolkodás, komplex látásmód, kiváló szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, védettségi igazolvány másolata, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szöllősi Szabolcs nyújt, a +36-30-776-0770 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Liszt F. utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/40-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi projektmenedzser.
 • Elektronikus úton Szöllősi Szabolcs részére a titkarsag@knp.hu email címen keresztül.
 • Személyesen: Szöllősi Szabolcs, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Liszt F. utca 19.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.knp.hu – 2022. január 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>