Pályázatok 2010

2010. március 11.

OP Azonosító Kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Eljárásrend Meghirdetés dátuma
GOP 1.5.1. Projekt előkészítés 5,00 egyfordulós 2010/ február
GOP 2.1.1./A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése 10,00 normatív 2010/ február
KEOP 1.1.1/B Hulladékgazdálkodás (kiegészítő infrastruktúra) 15,0 egyfordulós 2010/ február
KEOP 1.2.0/B Szennyvízelvezetés 30,0 egyfordulós 2010/ február
KEOP 2.2.1/B Homokhátság fenntartható fejlesztéséhez kapcsolódó vízgazdálkodási mintaprojektek 4,8 kétfordulós 2010/ február
KEOP 6.3.0/Z Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek 0,5 egyfordulós 2010/ február
ROP - Ipartelepítés n/a egyfordulós 2010/ február
ROP - Telephely 7,00 egyfordulós 2010/ február
TÁMOP 3.1.3 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban 3,0 egyfordulós 2010/ február
TIOP 2.2.2/II Sürgősségi ellátás fejlesztése 4,0 egyfordulós 2010/ február
ÁROP 323 Készségfejlesztés az önkormányzatoknál a közép-magyarországi régióban 0,4 normatív 2010/ április
ÁROP 2 2 10 Jogalkalmazás javítása 0,7 normatív 2010/ április
ÁROP 2 2 11 Készségfejlesztés az önkormányzatoknál 1,6 normatív 2010/ április
ÉAOP 4.1.1/A Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése (óvoda) 1,50 egyfordulós 2010/ március
GOP 2.1.1./B Komplex vállalati technológia fejlesztés KKV-k részére 10,00 egyfordulós 2010/ március
GOP 2.1.1./C Komplex vállalati technológia fejlesztés 8,00 egyfordulós 2010/ március
GOP 2.1.2. Komplex beruházások támogatása a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 10,00 egyfordulós 2010/ március
KEOP 2.1.3 Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra 4,8 kétfordulós 2010/ március
KEOP 4.7.0 Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 3,0 egyfordulós 2010/ március
ROP - Klaszterek, vállalati együttműködések kialakítása 10,21 egyfordulós 2010/ március
ROP - Regionális Tőkebefektetési Alap 14,00 visszatérítendő 2010/ március
TÁMOP 3.2.8 Múzeumok mindenkinek 0,5 normatív 2010/ március
TÁMOP 2.4.3. B-2-09/1 Atipikus foglalkoztatási formák támogatása 2,3 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 2.5.1. a. Érdekképviseleti szervek kapacitásának fejlesztése – A komponens 0,7 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 2.5.1. b. Érdekképviseleti szervek kapacitásának fejlesztése – B komponens 1,3 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 2.5.1. c. Érdekképviseleti szervek kapacitásának fejlesztése – C komponens 0,5 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 3.1.6 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI) fejlesztése az inkluzív nevelés támogatása érdekében 1,0 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 3.3.4 A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú 1,183 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 3.3.6/C A "Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás" szakmai támogatása 0,54 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 4.1.2 B KMR Tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai, valamint pedagógiai képzésekre és azok fejlesztésére 0,4 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 4.1.2 B Konvergencia Tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai, valamint pedagógiai képzésekre és azok fejlesztésére 5,3 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 4.2.2 B KMR Tudományos utánpótlás biztosítása 1,9 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 4.2.2 B Konvergencia Tudományos utánpótlás biztosítása 6,7 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 4.2.5 A Konvergencia Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás 2,3 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 4.2.5. A KMR Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás 0,6 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 5.2.2 – KMR A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre (2) 0,3 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 5.2.5 A Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok (2) 1,0 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 5.2.5 B Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok (2) 1,4 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 5.3.1 B Roma emberek foglalkoztatásba ágyazott képzése szociális intézményekben 1,4 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 5.3.3/10/1 (KMR) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása

0,8 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 5.3.3/10/2 Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása

0,9 egyfordulós 2010/ március
TÁMOP 6.1.1 Bizonyítékon alapuló egészségfejlesztési ismeretek kidolgozása az oktatás különböző szintjei és különböző korosztályok számára 0,5 egyfordulós 2010/ március
TIOP 3.3.1. a) Akadálymentesítés 2,1 egyfordulós 2010/ március
TIOP 3.5.1-10/1 Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése 0,2 egyfordulós 2010/ március
TIOP 1.3.1 A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása 12,1 egyfordulós 2010/ március
ÁROP 324 Készségfejlesztés az államigazgatásban a közép-magyarországi régióban 0,2 normatív 2010/ május
ÁROP 2 2 12 Készségfejlesztés az államigazgatásban 1,3 normatív 2010/ május
ÉAOP 5.1.3 Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése 1,40 egyfordulós 2010/ április
ÉMOP, KMOP 2.1.1/C Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 4,90 egyfordulós 2010/ április
KMOP 1.2.1/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 3,00 egyfordulós 2010/ április
KMOP 4.2.1/B A felsőoktatási tevékenységek színvonalához szükséges eszközbeszerzések támogatása 2,23 egyfordulós 2010/ április
KMOP 4.3.1/B Sürgősségi, gyermek sürgősségi (PIC/NIC) 1,08 egyfordulós 2010/ április
NYDOP, KDOP 4.1.1F/4.1.1D Környezetvédelmi civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése 0,30 egyfordulós 2010/ április
ROP - Komplex gyógyturisztikai fejlesztések n/a egyfordulós 2010/ április
TÁMOP 1.4.1. Komplex roma telep felszámolási program részeként – Alternatív munkaerő-piaci programok támogatása 1,0 egyfordulós 2010/ április
TÁMOP 5.1.1-10/1 LHH kistérségek projektjei – Gyermek és ifjúságvédelmi programok 1,0 egyfordulós 2010/ április
TÁMOP 5.1.1-10/2 LHH kistérségek projektjei – Gyermek és ifjúságvédelmi programok egyfordulós 2010/ április
TÁMOP 5.1.1-10/3 Helyi közösségépítő programok (LHH) egyfordulós 2010/ április
TÁMOP 5.1.1-10/4 Helyi közösségépítő programok (LHH) egyfordulós 2010/ április
TÁMOP 5.2.5 C Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok (2) 0,2 egyfordulós 2010/ április
TÁMOP 5.3.1/A Komplex telep-program 1,0 egyfordulós 2010/ április
TÁMOP 6.1.2/II Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 5,6 egyfordulós 2010/ április
TÁMOP 6.2.4./II/A Foglalkoztatás támogatása 4,2 normatív 2010/ április
TÁMOP 6.2.4./II/AKMR Foglalkoztatás támogatása 0,1 normatív 2010/ április
TIOP 3.4.1. Bentlakásos intézmények kiváltása 10,0 egyfordulós 2010/ április
TIOP 3.4.2. Bentlakásos intézmények korszerűsítése 3,1 egyfordulós 2010/ április
ÁROP 116 Partnerség erősítése 0,7 egyfordulós 2010/ június
GOP 1.2.1. Pólusinnovációs klaszterek közös projektjeinek támogatása 2,00 egyfordulós 2010/ május
GOP 1.3.1. Vállalati innováció ösztönzése 4,00 egyfordulós 2010/ május
GOP 3.4.1. SaaS központok támogatása 1,00 egyfordulós 2010/ május
KMOP 4.4.1/A Bentlakásos intézmények kiváltása 4,70 egyfordulós 2010/ május
KMOP 4.4.1/B Bentlakásos intézmények korszerűsítése 1,38 egyfordulós 2010/ május
TÁMOP 6.2.2./II/A Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés 2,6 normatív 2010/ május
TÁMOP 6.2.2./II/AKMR Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés 0,4 normatív 2010/ május
TIOP 3.3.1. b) Jelnyelvi tolmács-szolgálatok fejlesztése 0,5 egyfordulós 2010/ május
ÉAOP 1.1.1/A. Ipari parkok fejlesztése, ipari területek fejlesztése 2,75 egyfordulós 2010/ június
KEOP 3.2.1 Fenntartható erdő és mezőgazdálkodási infrastruktúra 1,8 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 3.1.2 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban 11,2 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 3.1.4 Innovatív iskolák (közoktatási intézmények komplex fejlesztésének támogatása) 9,4 normatív 2010/ június
TÁMOP 4.1.1 B KMR Hallgatói és intézményi szolgáltatás-fejlesztés a felsőoktatásban 0,1 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 4.1.1 B Konvergencia Hallgatói és intézményi szolgáltatás-fejlesztés a felsőoktatásban 0,6 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 4.1.2 A1 KMR Tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai, valamint pedagógiai képzésekre és azok fejlesztésére 0,6 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 4.1.2 A1 Konvergencia Tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai, valamint pedagógiai képzésekre és azok fejlesztésére 2,0 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 4.2.4/A KMR Nemzeti Kiválóság Program 0,1 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 4.2.4/A Konvergencia Nemzeti Kiválóság Program 0,4 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 5.1.1-10/5 Képzés-foglalkoztatás szakembereknek (LHH) n/a egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 5.1.1-10/6 Képzés-foglalkoztatás szakembereknek (LHH) egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 5.4.6. "B" komponens A bilingvális és jelnyelvi tanárképzési program fejlesztése 0,2 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 5.4.7-2010 – KMR Elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (2) 0,2 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 5.4.7-2010 konv Elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (2) 1,3 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 5.5.1.B-10/1 "Helyi közösségépítő programok, fejlesztések" 1,0 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 5.5.1.C-10/1 "Helyi közösségépítő programok, fejlesztések" egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 5.5.2 – KMR Önkéntesség elterjesztése (2) 0,1 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 5.5.2. Önkéntesség elterjesztése (2) 0,6 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 5.6.1.A – KMR A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és helyi kezdeményezésekkel – A. komponens: Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkozási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül 0,4 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 5.6.1.A Konv. A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és helyi kezdeményezésekkel – A. komponens: Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkozási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül 0,6 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 6.2.4./B A TIOP és a ROP-ok keretében megvalósuló kistérségi és emeltszintű járóbeteg intézetek (szakellátó központok) humánerőforrás szükségleteinek kielégítésére átképzés és foglalkoztatás támogatása 1,5 egyfordulós 2010/ június
TÁMOP 6.2.4./LHHK A TIOP és a ROP-ok keretében megvalósuló kistérségi és emeltszintű járóbeteg intézetek (szakellátó központok) humánerőforrás szükségleteinek kielégítésére átképzés és foglalkoztatás támogatása 0,4 egyfordulós 2010/ június
TIOP 1.3.4 Regionális Tudástár 1,0 egyfordulós 2010/ június
TIOP 2.1.1 Regionális járóbeteg szakellátó intézmények fejlesztése 6,0 egyfordulós 2010/ június
TIOP 3.3.1. c) Elemi rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek kialakítása 3,0 egyfordulós 2010/ június

Forrás: NFÜ