Pályázatkezelő ügyintéző

2017. június 7.

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázatkezelő ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 20. gazdasági és üzemeltetési feladatkör, 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, településüzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pályázatok előkészítése, nyilvántartása, szakmai ügyvitele, nyertes pályázatok lebonyolításában való közreműködés, koordináció a pályázatokban közreműködő partnerekkel, a projektmenedzsment tagjaival, az egyes pályázatokra vonatkozó jogszabályi és pályázati előírások betartatása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész gazdaságtudományi szakképzettség, vagy építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség, vagy felsőokt. szerzett szakképzettség és körny. védelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. ,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Eu-s és hazai pályázatok lebonyolításában való közreműködés – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatásban eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs képesség,
 • Jó szintű probléma megoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyatvány
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Kormány rendelet szerint
 • Motivációs levél
 • Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
 • Szakmai tapasztalat igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szilbereisz Edit jegyző nyújt, a 06-68/381-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/1548/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pályázatkezelő ügyintéző.
 • Személyesen: Bánfiné Fenyves Mónika titkárságvezető, Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásról a pályázók értesítést kapnak. Jegyző döntése alapján – polgármester egyetértésével- történik az ügyintéző kinevezése.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.mezokovacshaza.hu – 2017. május 31.
 • Önkormányzati Hirdetőtáblán – 2017. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

MVH