Pályázatkezelő referens/igazgatási ügyintéző

2021. november 11.

Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázatkezelő referens/igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023. december 31-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8681 Látrány, Rákóczi út 69.

Ellátandó feladatok:

Önkormányzati pályázatok benyújtásához dokumentumok összeállítása, pályázatkezelő felületek folyamatos figyelemmel kísérése, hiánypótlásokról gondoskodás, pályázati elszámolások elkészítése, adatok, dokumentumok felvitele a pályázati honlapokra. Pályázattal kapcsolatos előterjesztések elkészítése, pályázatok lezárásában részvétel. Képviselő-testületi ülések előkészítésében részvétel, dokumentumok előkészítése, jegyzőkönyvek készítésében közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Igazgatás, önkormányzati hatósági ügyek

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kttv az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • önkormányzati, közigazgatási – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata,nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gál Marianna jegyző részére a jegyzo@latrany.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • latranyihivatal.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>