Pályázatkezelő referens

2019. november 13.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és Társadalmi Felzárkózási Fejlesztések Főosztálya
 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Pályázatkezelő referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2020.december 31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , Váci út 45.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás 1. sz. melléklete 25. § -ában foglalt feladatok ellátása. Pályázati kiírás előkészítésében részvétel, pályáztatásban való részvétel (meghirdetéstől a benyújtásig). Szerződéskötésben való részvétel, projekt előrehaladási jelentések/időszaki beszámolók/projekt fenntartási jelentések /előlegigénylési kérelmek ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása, kifizetési kérelmek/kifizetési igénylések ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása. A szerződésmódosítási kérelmek és változás bejelentések pályázati kiírásnak, hatályos szabályozóknak és eljárásrendeknek megfelelő ellenőrzése, dokumentáció összeállítása, elbírálás előkészítése, javaslat felterjesztése a programirányítónak/osztályvezetőnek. Pályázatok lezárása. A fenntartási időszakban jelentkező feladatok, archiválás, stb. elvégzése. A projektek pontos és naprakész nyomon követése, különös tekintettel a pénzügyi és szakmai előrehaladásra, valamint az indikátorok és a mérföldkövek teljesítésére.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Adminisztratív területen szerzett tapasztalat,
 • Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem,
 • EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat; közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • Középfokú nyelvvizsga,
 • EMIR, EUPR rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • Ügyfélorientált szemléletmód,
 • Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,
 • Együttműködési készség,
 • Csapatmunka,
 • Nagy munkabírás,
 • Önálló, hatékony munkavégzés,
 • Precizitás,
 • Felelősségtudat,
 • Kezdeményezőkészség,
 • Jó problémamegoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Frank Judit nyújt, a + 36 1 896 4944 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/palyazatkezelo-referens-767 oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Elvárt követelményeknek való megfelelés, hiánytalan pályázat beadása. Az elbírálás a pályázatok beérkezési sorrendjében történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>