Pályázatkezelő referens

2019. augusztus 9.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Család-és Ifjúságügyi Fejlesztések Főosztálya
 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Pályázatkezelő referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. december 31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , Váci út 45.

Ellátandó feladatok:

Szerződéskötésben való részvétel. Projekt előrehaladási jelentések/időszaki beszámolók/projekt fenntartási jelentések /előlegigénylési kérelmek ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása. Kifizetési kérelmek/kifizetési igénylések ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása. A szerződésmódosítási kérelmek és változás bejelentések pályázati kiírásnak, hatályos szabályozóknak és eljárásrendeknek megfelelő ellenőrzése, dokumentáció összeállítása, elbírálás előkészítése, javaslat felterjesztése a programirányítónak/osztályvezetőnek. Pályázatok lezárása. A fenntartási időszakban jelentkező feladatok, archiválás, stb. elvégzése. Ellátja a projektek pontos és naprakész nyomon követését, a pénzügyi és szakmai előrehaladását, különös tekintettel az indikátorok és a mérföldkövek teljesítésére.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A kormánytisztviselő feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 17/2018. (VIII. 14.) EMMI utasítás 1. mellékelt 25. §-ban foglalt feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat; közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • Középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)

Elvárt kompetenciák:

 • Precizitás,
 • Önálló, hatékony munkavégzés,
 • Monotónia tűrés,
 • Ügyfélorientált szemléletmód,
 • Együttműködési készség,
 • Csapatmunka,
 • Nagy munkabírás,
 • Felelősségtudat,
 • Kezdeményezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Frank Judit nyújt nyújt, a +361 896 4944 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton https://emmi.karrierportal.hu/allas/palyazatkezelo-referens-736 oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú, Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázatok elbírálása beérkezési sorrendben történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>