Pályázatkezelő / helyszíni ellenőr (KMOP)

2019. június 10.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázatkezelési / helyszíni ellenőrzési (KMOP) feladatkör

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Váci út 71.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- a 2007-2013 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátása, különösen a projektek fenntartásának nyomon követése, a támogatások felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, valamint a projektek zárásához kapcsolódó helyszíni ellenőrzési és adminisztratív feladatok; – a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása; – pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, a feladatkörébe tartozó pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltése, aktualizálása, a feladat végrehajtása során a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek által adott sablonok kötelező használata; – adat- és információszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglaltak szerinti határidőben és formában; ennek keretében jelentések, beszámolók, riportok készítése, és az egyéb időszakos jelentések összeállítása; – a feladatkörébe utalt pályázatok támogatási szerződéseivel kapcsolatos feladatok ellátása (a szerződésben foglalt egyéb adatok helyességének vizsgálata); – a KMOP-ból támogatott projektek fenntartási időszakában a kedvezményezettek beszámolóinak feldolgozása és ellenőrzése; – ellátja a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat (értesíti a kedvezményezettet a helyszíni ellenőrzésről, továbbá időpontot egyeztet; a helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvet készít és szükség esetén intézkedési tervet rögzít; szükség esetén végzi az intézkedési terv nyomon követését; szükség esetén szabálytalansági eljárást, szabálysértési, vagy büntető eljárást kezdeményez); – részt vesz a kockázatelemzés elvégzésében, az éves helyszíni ellenőrzésekről készült összefoglaló elkészítésében; – adatot szolgáltat az éves helyszíni ellenőrzési tervhez, és részt vesz annak elkészítésében; – részt vesz a helyszíni ellenőrzések lefolytatásában és nyomon követésében; – részvétel a szakmai képzéseken, folyamatos önfejlesztés; – kapcsolattartás a szakmai területekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközei az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Felsőfokú vagy középfokú végzettség.,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni
 • Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gazdasági és műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.
 • európai uniós vagy hazai támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat,
 • mérlegképes könyvelői végzettség,
 • EMIR/EUPR ismerete,
 • gazdasági és jogi végzettség.
 • „B” kategóriás jogosítvány és gépjármű vezetési gyakorlat;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajzot (mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható:http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/.
 • Motivációs levelet.
 • Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohos Anett osztályvezető nyújt, a +361452-8742 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton allasbpmi@allamkincstar.gov.hu e-mail címre oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshely határozott/határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a BPM-IG/752-15/2019. iktatószámot, (a pályázati kiírás iktatószáma) és a feladatkör pontos megnevezését „pályázatkezelési / helyszíni ellenőrzési (KMOP) feladatkör”. A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.kozigallas.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>