Pályázatkezelő

2019. június 4.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázat kezelő feladatkör

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Vaskapu utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Elvégzi a továbbadott támogatási konstrukciók keretében benyújtott pályázatok értékelését, bírálatát és a támogatások engedélyezését
 • Kezeli az IIER nevű elektronikus pályázatkezelő rendszert és elvégzi a szükséges manuális beavatkozásokat
 • Elkészíti a szükséges jelentéseket, beszámolókat, támogatja a projektmenedzsmenttel foglalkozó kollégák munkáját
 • Ad-hoc adminisztratív feladatokkal támogatja a projekt minél gördülékenyebb megvalósítását

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközei az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Felsőfokú vagy középfokú végzettség.,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni
 • Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Az álláshelyen ellátandó feladatok vonatkozásában a korábbi években szerzett tapasztalat és gyakorlat.
 • Számítógépes alkalmazások gyakorlott ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajzot (mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható:http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/.
 • Motivációs levelet.
 • Kizárólag a feledatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton allasbpmi@allamkincstar.gov.hu e-mail címre oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshely határozatlan/határozott időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. A feladatellátásáról bővebb információ a Magyar Államkincstár honlapján található: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/kereses/ginop/.; http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/tartalom/7525/ Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a BPM-IG/752-19/2019. iktatószámot és a feladatkör pontos megnevezését „pályázat kezelő feladatkör”. A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.kozigallas.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>