Pályázatkezelési szakreferens

eupalyazatiportal.hu

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság. Jelentkezési határidő: 2021. július 1.

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázatkezelési szakreferens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár .

Ellátandó feladatok:

 • A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság KEHOP, INTERREG, valamint LIFE projektjeinek előkészítése, lebonyolítása.
 • A projektek teljes körű adminisztrációjának elvégzése (jelentések összeállítása).
 • A projektekkel kapcsolatban a beszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása, valamint közreműködés a közbeszerzési eljárások szakmai előkészítésében.
 • A projektekben megvalósuló tevékenységek, beruházások projektmenedzseri felügyelete, irányítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság KEHOP, INTERREG, valamint LIFE projektjeinek előkészítése, lebonyolítása.
 • A projektek teljes körű adminisztrációjának elvégzése (jelentések összeállítása).
 • A projektekkel kapcsolatban a beszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása, valamint közreműködés a közbeszerzési eljárások szakmai előkészítésében.
 • A projektekben megvalósuló tevékenységek, beruházások projektmenedzseri felügyelete, irányítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, – Osztatlan képzési rendszerű szakirányú mérnöki képesítés, vagy szakirányú mérnöki Master diploma (erdőmérnök, agrármérnök, természetvédelmi mérnök),
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Műszaki vagy közgazdasági területen szerzett másoddiploma,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Projektvezetői/projektmenedzseri gyakorlat – Műszaki területen, illetve közgazdasági területen sz – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget és képzettséget igazoló iratok
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék (a csatolt nyilatkozatot kitöltve)
 • minden egyéb olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (9435 Sarród, Rév-Kócsagvár . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1856-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázatkezelési szakreferens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • FHNPI honlap – 2021. június 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferto-hansag.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>