Pályázatkezelési szakreferens

eupalyazatiportal.hu

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság. Jelentkezési határidő: 2021. március 16.

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Pályázatkezelési osztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázatkezelési szakreferens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 16 hónapig (6 hónap próbaidő) tartó kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A projektek teljes körű adminisztrációjának elvégzése (jelentések összeállítása). A projektekkel kapcsolatban a beszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása, valamint közreműködés a közbeszerzési eljárások szakmai előkészítésében. A projektekben megvalósuló tevékenységek, beruházások projektmenedzseri felügyelete, irányítása.

Ellátandó feladatok:

A projektek teljes körű adminisztrációjának elvégzése (jelentések összeállítása). A projektekkel kapcsolatban a beszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása, valamint közreműködés a közbeszerzési eljárások szakmai előkészítésében. A projektekben megvalósuló tevékenységek, beruházások projektmenedzseri felügyelete, irányítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ZIKOP, INTERREG, valamint LIFE projektjeinek előkészítése lebonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerint az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Projektmenedzseri gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Műszaki területen, illetve közgazdasági területen szerzett másoddiploma vagy projektmenedzseri végz. – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget és képzettséget igazoló iratok, nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a FHNPI SZMSZ felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék, minden egyéb olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (9435 Sarród, Rév-Kócsagvár . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 502-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázatkezelési szakreferens.
 • Elektronikus úton Kulcsárné Roth Matthaea Margit részére a fhnp@fhnp.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • FHNPI honlap – 2021. február 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferto-hansag.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>