Pályázatkezelési referens

2021. november 2.

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési és- Fejlesztési Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző / pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7300 Komló, Városház tér 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési, környezetvédelmi feladatok ellátása, beruházások, fejlesztések és felújítások megvalósításának előkészítése, döntések végrehajtása, nyertes pályázatok megvalósításában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) hatályos önkormányzati rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, Középfokú vagy felsőoktatásban szerzett építész-, építő szakmacsoportokba tartozó végzettség, mélyépítő mérnöki, településmérnöki vagy magasépítő mérnöki, vagy közlekedésmérnöki szakképzettség és környezetvédelmi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Műszaki területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Helyismeret
 • Uniós vagy hazai támogatással megvalósuló pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat
 • Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat, illetve önkormányzati hatósági ügyekben való jártasság
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal. Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásban résztvevők megismerhetik. Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Kata nyújt, a +36-72/584-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7300 Komló, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9598-16/2021 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző / pályázatkezelési referens. VAGY
 • Elektronikus úton dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző részére a jegyzo@komlo.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott adatokat Komlói Közös Önkormányzati Hivatala az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. Ezen hozzájárulását Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni a szemelyzeti@komlo.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldése útján.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>