Pályázatkezelési referens

2020. április 13.

Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint közreműködés a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) Közreműködő Szervezeti feladatok ellátásában, különösen a projektek szakmai/pénzügyi megvalósulásának nyomon követése tekintetében; nyilvántartó rendszerek naprakész vezetése (EUPR); a benyújtott támogatási kérelmek érkeztetése, befogadása, a megadott szempontok alapján teljességi és jogosultsági ellenőrzése; a feladatkörébe utalt pályázatok támogatási szerződéseivel, támogatási okirataival (továbbiakban: szerződés) kapcsolatos feladatok ellátása (formai követelmények teljesítésének ellenőrzése, és ezzel kapcsolatos feladatok szervezése; a szerződéstervezetek ellenőrzése, valamint a szerződésben foglalt egyéb adatok helyességének vizsgálata; a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítése, ennek keretében a hiányok pótlására a szükséges intézkedések megtétele, a beérkező hiánypótlások ellenőrzése, egyeztetés más szakmai egységekkel); a támogatási szerződések módosításához, változás-bejelentésekhez szükséges intézkedések elvégzése; szakmai beszámolók dokumentum alapú ellenőrzése a felhívás, támogatási szerződés és az Irányító Hatóság által kiadott utasítások előírásainak megfelelően és az azoknak való összhang tekintetében; adat- és információszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban valamint eljárásrendekben foglalt jelentések, beszámolók, riportok készítéséhez, és az egyéb időszakos jelentések összeállításához; feladatköréhez kapcsolódóan ellátott feladatok során keletkezett információk alapján a szabálytalanságkezelésre vonatkozó szabályozás betartása és az észlelt szabálytalansági gyanú bejelentése az eljárásrendnek megfelelően; a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok /támogatási kérelmek kezelésére kifejlesztett informatikai

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatai az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi vagy főiskolai végzettség, vagy szakirányú középiskolai végzettség vagy szakközépiskolai/gimnáziumi érettségi és a feladatkörhöz kapcsolódó szakmai tevékenységnek megfelelő szakmai gyakorlat, Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office és kiemelten az Excel gyakorlati ismerete); A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • európai uniós vagy hazai támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat;
 • gazdasági és műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség;

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
 • jó rendszerező képesség, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Faragó Rita irodavezető nyújt, a +36-20-351-7228-as vagy +36-32/620-838 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton igazgato.salgotarjan@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján. A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Magyar Államkincstár honlapja – 2020. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a NÓGHR/103-1/2020. iktatószámot, és a feladatkör pontos megnevezését: „pályázatkezelési referens”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>