Pályázatkezelési referens

eupalyazatiportal.hu

Magyar Államkincstár. Jelentkezési határidő: 2019. november 10.

Magyar Államkincstár
Vas Megyei Igazgatóság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2021. év december hó 31. napjáig tartó kormányzati szolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20.

Ellátandó feladatok:

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint a Közreműködő Szervezet feladatainak ellátása, különösen a projektek szakmai megvalósulásának nyomon követése, a támogatások kifizetésével és a kedvezményezettek pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok; – a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása; – pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, aktualizálásáért, a feladat végrehajtás során köteles használni a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek által adott sablonokat; – adat- és információszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglaltak szerinti határidőben és formában; ennek keretében jelentések, beszámolók, riportok készítése, és az egyéb időszakos jelentések összeállítása; – a feladatkörébe utalt pályázatok támogatási szerződéseivel kapcsolatos feladatok ellátása (a szerződésben foglalt egyéb adatok helyességének vizsgálata); – a támogatási szerződések pénzügyi szempontból történő ellenőrzése, valamint a támogatási szerződésben foglalt egyéb adatok helyességének vizsgálata, – szükség esetén részvétel a kedvezményezetteknél végzett helyszíni ellenőrzéseken; – részvétel a szakmai képzéseken, folyamatos önfejlesztés; – kapcsolattartás a szakmai területekkel

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) és a Magyar Államkincstár belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, előny a műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz NEM kell csatolni

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • B kategóriás jogosítvány
 • európai uniós vagy hazai támogatások kezelésében és pénzügyi lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszer (EMIR, EUPR, EPTK) ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési készség, rugalmasság,
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
 • jó rendszerező képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kajcsosné Kirircsi Erzsébet- osztályvezető nyújt, a 94/314-442 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Tarné Gagyi Viktória – igazgató részére a igazgato.szombathely@allamkincstar.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az álláshely határozott időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a VAS-IG/19-76/2019. iktatószámot, és a feladatkör pontos megnevezését „pályázatkezelési referens”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni. A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.kozigallas.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>