Pályázatkezelési osztályvezető

2019. március 11.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Pályázatkezelési Osztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázatkezelési osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Költő utca 21.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A Pályázatkezelési Osztály munkájának szervezése és irányítása, különösen az alábbi területeken: projektek tervezése, írása, lebonyolítása, elszámolása, ellenőrzések lebonyolítása, jelentések elkészítése, projektek párhuzamos szakmai feladatainak összehangolása.
 • Projektek szakmai tartalmának egyeztetése a DINPI más osztályaival.
 • Projektek költségvetésének, elszámolásának és a projektekkel kapcsolatos közbeszerzések lebonyolításának irányítása és egyeztetése a DINPI Pénzügyi, Számviteli és Munkaügyi Osztályával.
 • Kapcsolattartás a pályázati közreműködő szervezetekkel, irányító hatóságokkal, hazai és külföldi projekt partnerekkel, minisztériumi felettes szervekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem,
 • Felsőfokú szakirányú végzettség (projektmenedzsmentnek vagy/és természetvédelmi szakmai feladatoknak megfelelő)
 • „B” kategóriás vezetői engedély és tényleges vezetési jártasság
 • Felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben (projektek menedzsment szervezetnél, közreműködő szervezetnél, vagy irányító hatóságnál) szerzett többéves tapasztalat, különösen operatív programok, LIFE, INTERREG és HUSK pályázatok lebonyolításával kapcsolatban.
 • Angol nyelvtudás
 • Társ nemzeti parknál vagy hasonló profilú szervezetnél szerzett szakmai tapasztalat
 • Terhelhetőség, önálló munkavégzésre és csapatmunkára képesség, jó szervezőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél bérigény megjelölésével
 • a végzettségét, képzettségét, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (1525 Budapest, Pf. 86 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1493/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázatkezelési osztályvezető.
 • Elektronikus úton Füri András igazgató részére a dinpi@dinpi.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: az Igazgatóság ügyfélfogadási irodájának titkárságán leadva , Budapest, 1121 Budapest, Költő utca 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.dinpi.hu
 • www.dunaipoly.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>