Pályázatíró és projektmenedzser

2021. szeptember 13.

Nemesvámos Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázatíró és projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8248 Nemesvámos, Fészek utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázatok, projektek előkészítése, projektgenerálás, projektmegvalósítás; pályázatok teljes kidolgozása (pályázati adatlapok, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek önálló összeállítása, kapcsolattartás résztvevőkkel, koordinálás); projektek háttérdokumentumainak beszerzése, feldolgozása (számlák, teljesítésigazolások, könyvelési dokumentumok); részvétel a kifizetési kérelmek összeállításában; monitoring tevékenység ellátása; helyszíni ellenőrzések előkészítése, lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • pályázatírás területén – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • műszaki ismeretek

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű önállóság, megbízhatóság, felelősségtudat,
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Jó szintű együttműködő készség,
 • Jó szintű monotonitás-tűrés,
 • Kiváló szintű terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok
 • Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt. Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik. A pályázati kiírás mellékletét képező személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemesvámos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8248 Nemesvámos, Fészek utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/4227/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázatíró és projektmenedzser. VAGY
 • Elektronikus úton Bagdi Nikolett részére a polgarmester@nemesvamos.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell annak megkéréséről szóló igazolást. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nemesvámos község honlapja – 2021. szeptember 6.
 • helyben szokásos módon – 2021. szeptember 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatának benyújtása előtt szíveskedjen elolvasni a www.nemesvamos.hu honlapon az Adatkezelési tájékoztatót, és a pályázati kiírás mellékletét képező személyes adatok kezeléséről szóló kitöltött nyilatkozatot kérjük a pályázathoz csatolni. Nyilatkozat hiányában a benyújtott pályázat elbírálására nincs mód.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nemesvamos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>