Pályázatíró

2020. szeptember 14.

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pályázatíró

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Önkormányzat pályázati lehetőségeinek feltárása, illetve képviselő testületi vagy polgármesteri döntésre való előkészítése. Közreműködés a projektek megvalósításában, a projektmenedzsment céggel való kapcsolattartás. Pályázatok, projektek, a kapcsolódó szerződések, számlák, beszámolók nyilvántartása, kimutatások készítése. A fenntartás alatt lévő projektek helyszíni ellenőrzésein való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, Pályázati referens, pályázati tanácsadó, pályázati projektmenedzser,
 • Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Pályázatírói – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Román nyelvből nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Önkormányzati területen pályázatírói munkakörben szerzett tapasztalat. – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű Kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester nyújt, a 66/250-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (5741 Kétegyháza, Fő tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5278-2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázatíró.
 • Elektronikus úton Dr. Rákócziné Tripon Emese részére a ketegyhaza@ketegyhaza.hu E-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Dr. Rákócziné Tripon Emese, Békés megye, 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Kétegyháza Nagyközség honlapja – 2020. augusztus 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapításánál a megegyezés szerinti bérezés az irányadó, melynek nettó összegét kérjük jelölni pályázatában.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ketegyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>