Pályázatíró

2020. június 26.

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázatíró

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom. tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázatírás, pályázatfigyelés, nyertes projektek menedzselése, szerződések írása, ajánlatkérések, beszerzések írása. A már lezárt projektek nyomon követése, jelentések beadása.Kapcsolattartás az irányító hatósággal, megyei kollégákkal, Magyar Államkincstárral. Testületi anyagok, beszámolók írása. Elszámolások és változásbejelentések készítése. Közbeszerzések lebonyolítása közbeszerzési szakértővel. Egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Európai Uniós és hazai pályázati projektek megírásában, lebonyolításában szerzett releváns szakmai t – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság , terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség, minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság), figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására, problémamegoldó képesség, kezdeményező készség, együttműködési készség, rugalmasság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, Közgazdasági egyetemi végzettség-pénzügyi, számviteli vagy humán menedzsment szak, jogász végzettség, vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Angol nyelvből legalább alapfokú nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Európai Uniós és hazai pályázati projektek megírásában szerzett releváns szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Projektmenedzseri munkakörben szerzet tapasztalat költségvetési tapasztalat
 • Excel kiváló ismerete
 • Saját személygépkocsi
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására vagy annak lekérését tanúsító igazolás
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez)
 • Nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Tóth Sándor nyújt, a 73/570-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Templom. tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/5619-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázatíró.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.szentlorinc.hu – 2020. június 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentlorinc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>