Pályázatíró

eupalyazatiportal.hu

Csepreg Város Önkormányzata. Jelentkezési határidő: 2019. november 10.

Csepreg Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázatíró

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Gyes idejéig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázatírásban való aktív közreműködés, pályázatfigyelés, nyertes projektek menedzselése, szerződések írása, ajánlatkérések, beszerzések írása. A már lezárt projektek nyomon követése, jelentések beadása. Kapcsolattartás az irányító hatósággal, Magyar Államkincstárral, egyéb közreműködőkkel. Elszámolások és változásbejelentések készítése. Egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, közgazdasági egyetemi végzettség-pénzügyi, számviteli vagy menedzsment szak, vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképesítés,
 • hasonló területen szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • projektmenedzseri munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, jó stressztűrő képesség, pontosság, önálló munkavégzési képesség,
 • terhelhetőség,
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
 • probléma megoldó képesség, kezdeményező készség, együttműködési készség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megérkezéséig az igénylését igazoló postai feladóvevény másolata
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • a 2011 évi CXCIX. tv. 5. sz. melléklete szerinti részletes önéletrajz a 87/2019 (IV.23:) Korm. rendelet 9.§.1 mellékletben foglaltak figyelembe vételével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Balogh László nyújt, a 305791490 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csepreg Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSE4072/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pályázatíró.
 • Elektronikus úton Dr. Balogh László részére a jegyzo@csepreg.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dr. Balogh László, Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csepreg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>