Pályázati ügyintéző

eupalyazatiportal.hu

MTA Ökológiai Kutatóközpont. Jelentkezési határidő: 2014. március 7.

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázatok nyilvántartásával, kezelésével, elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása, pályázati szerződésekkel, megállapodásokkal kapcsolatos feladatok, adatszolgáltatások.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • nyelvvizsga bizonyítvány,
 • szakképzettséget igazoló bizonyítvány,
 • érettségi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • magasabb vagy további szakirányú szakképesítés
 • szakmai gyakorlat
 • további idegen nyelvi ismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Komáromi Krisztina részére a komaromi.krisztina@okologia.mta.hu E-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntés a benyújtott dokumentumok alapján alkalmasnak ígérkező jelöltekkel folytatott megbeszélés alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.mta.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.okologia.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>