Pályázati ügyintéző (ügyviteli alkalmazott)

2019. március 21.

Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Gazdasági, Műszaki és Üzemeltetési Szervezet
   

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Pályázati ügyintéző (ügyviteli alkalmazott)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű (hosszabbítható) 1évig tartó közalkalmazotti jogviszony.      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári körút 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Hazai és EU-s K+F pályázatok (GINOP, OTKA) kezelése, elszámolások készítése és nyomon követése
 • Időszakos Beszámolók, Záró Beszámoló, jelentések, emlékeztetők készítése,
 • Változás-bejelentők, Támogatási Szerződés-módosítások elkészítése, hiánypótlások teljesítése, kapcsolattartás Közreműködő Szervezettel,
 • Kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel, szakmai felelősökkel
 • Éves helyszíni ellenőrzéseken való részvétel a konzorciumvezető telephelyén
 • Projekt dossziék naprakészen tartása, Menedzsment információk nyilvántartása
 • Általános irodai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, gazdasági vagy pénzügyi végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Pályázati elszámolások terén szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Önálló, talpraesett személyiség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz.
 • Nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a pályázó megismerte az MTA SZBK Adatkezelési szabályzatát, mely a http://www.brc.hu/ honlapon elérhető.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a beküldött pályázati anyagát és az abban szereplő adatokat és információkat a pályázati időszak végéig az MTA SZBK a munkakör betöltésének elbírálása céljából kezelheti és megőrizheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kovács Attila részére a kovacs.attila@brc.mta.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük a tárgy mezőben feltüntetni a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://www.brc.hu/open_positions.php – 2019. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor. A sikeres pályázó az elbírálást követő 3 napon belül értesítést kap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>