Pályázati ügyintéző

2022. április 8.

Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 223.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai és uniós pályázatok figyelemmel kísérése. Az intézményi pályázatok kezelése, előkészítése, benyújtása, a megvalósítás koordinálása, felügyelete, ellenőrzése. A pályázatokhoz kapcsolódó elszámolások elkészítése, felügyelete, ellenőrzése, a felhasználások dokumentálása. Közreműködés a pályázatok megvalósulásának ellenőrzésében. Kapcsolattartás az érintett szervezeti egységekkel és külső partnerekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, vagy egyetemi szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség,
 • Közigazgatási alapvizsga

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Európai Uniós és hazai pályázatokban szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt adattartalommal
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatait a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék és a pályázati eljárásban résztvevők megismerjék.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló dokumentum (az erkölcsi bizonyítványnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó büntetetlen előéletű, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 279. § (6) bekezdésében meghatározott bűncselekméynek tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, továbbá nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Mezőkövesdi Tankerületi Központ gazdasági vezetője nyújt, a +3649795209 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 223. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/047/HR/00320-2/20 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző. VAGY
 • Elektronikus úton a Mezőkövesdi Tankerületi Központ részére a mezokovesd@kk.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező érvényes pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik személyes meghallgatáson vesznek részt. A személyes interjú alkalmával a jelentkező rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A pályázók alkalmazásáról a személyes meghallgatást követően a tankerületi igazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenítésére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, felfüggessze vagy érvénytelenítse. A kiírója nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/mezokovesd honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>