Pályázati ügyintéző

2021. október 10.

Dunakeszi Tankerületi Központ

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai és uniós pályázatok figyelemmel kísérése, lebonyolítása, az intézményi pályázatok kezelése, elkészítése, benyújtása, a megvalósítás koordinálása, felügyelete, ellenőrzése. Az SAP rendszerben a projektek önálló pénzügyi nyilvántartásának vezetése, a szükséges módosítások kezdeményezése; pályázati pénzügyi jelentések és kimutatások elkészítése. A pályázatok megírásában aktív segítségnyújtás a tankerület oktatási intézményeinek; pályázatfigyelés; pályázati adatbázis vezetése. A támogatási szerződések és módosításainak ellenőrzése, különös tekintettel a változások pénzügyi vonatkozásaira; adatszolgáltatások teljesítése, pályázati projektek nyomon követése, teljesítésének figyelemmel kísérése és ellenőrzése valamint a végrehajtásának szervezése, és a megvalósulásának, valamint a megvalósulás minőségének biztosítása, ellenőrzése, koordinálása a pályázat és a támogatási szerződés tartalma alapján; a projektben vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesülésének ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Uniós és hazai pályázatok lebonyolításában legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • SAP integrált szoftver használatában szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködés, csapatmunka,
 • Megbízható, precíz, pontos munkavégzés,
 • Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,
 • Problémamegoldó képesség,
 • Koordinációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez),
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kristóf Éva főosztályvezető nyújt, a +36 30 237 9667 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kristóf Éva főosztályvezető részére a dunakeszi@kk.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, vagy a pályázat beadásával felmerülő költség megtérítését

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>