Pályázati ügyintéző

2021. január 25.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Gazdasági Igazgatóság

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1096 Budapest, Haller utca 29. utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Uniós és hazai pályázati projektek teljes körű ügyintézése/elnyert támogatások felhasználásának ellenőrzése és dokumentálása, nyilvántartás, elszámolás, projekt dosszié vezetése
 • kimutatások készítése
 • pályázati elszámolások komplett elkészítése, beadása a pályázati elektronikus felületeken, elszámolások hiánypótlásainak ügyintézése
 • pályázatokkal, a támogatások felhasználásával kapcsolatos szerződések előkészítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, pénzügyi szakirány,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • tapasztalat uniós pályázatok kezelése területén,
 • költségvetési számvitel ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű – kiváló kommunikációs készség írásban és szóban – pontos, precíz munkavégzés, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a képesítést igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Patakiné Góbor Hajnalka osztályvezető-helyettes részére a hajnalka.patakine@kardio.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>