Pályázati ügyintéző

2020. július 27.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Fizikai Intézet, Atomfizikai Tanszék
  

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.07.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tématerületi Kiválósági program adminisztrációs feladatainak ellátása: utazásszervezés és elszámolás, beszerzések indítása, személyügyi iratok készítése. Iratkezelési és iktatási feladatok. Határidők egyeztetése, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás a felügyelő szervekkel és Kancellária illetékes osztályaival (PÁK, KGH). Pályázati koordinációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • levelező rendszerek (Outlook, Lotus Notes), MS Office (irodai alkalmazások), MS Windows felhasználói szintű ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Emelt szintű szakképesítés,
 • legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • közszférában, ezen belül felsőoktatási Intézményben szerzett adminisztratív tapasztalat
 • Poszeidon program ismerete
 • pénzügyi tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű megbízható, gyors akkurátus munkavégzés,
 • Jó szintű precíz adminisztrációs és dokumentációs képesség,
 • Jó szintű terhelhetőség,
 • Jó szintű szolgáltató szemlélet és munkastílus,
 • Jó szintű türelem és monotóniatűrés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Letrich Eszter részére a eletrich@caesar.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Munkaidő: megegyezés szerint rész- vagy teljes munkaidő (20/40 óra/hét).

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2020. július 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>