Pályázati ügyintéző

2020. január 9.

Bicskei Polgármesteri Hivatal
Műszaki iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2060 Bicske, Hősök tere 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Uniós és hazai önkormányzati pályázati lehetőségek feltárása, pályázatok előkészítése, projektfejlesztés, menedzsment feladatok ellátása projektek megvalósítása során.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Műszaki ellenőri tevékenység vagy kivitelezői gyakorlat
 • Műszaki szakterületen, további épületgépészeti vagy épületvillamossági szakirányú képesítés
 • európai uniós beruházások magvalósításában műszaki területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló feladóvevény másolata
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata
 • adatvédelmi és adatkezelési előírások betartása miatt kérjük az önéletrajzra, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokra ráírni: Pályázói nyilatkozat: ” Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bicskei Polgármesteri Hivatal az álláspályázat elbírálása céljára kezelje és tárolja a pályázatban megadott személyes adataimat.”

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fritz Gábor nyújt, a 06 22 565 464 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Fritz Gábor részére a jegyzo@bicske.hu  e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Bicske Város Jegyzője bírálja el. A kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor. A munkáltató az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Bicske Város Önkormányzat honlapja – 2019. december 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bicske.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>