Pályázati ügyintéző

2019. november 28.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Gazdasági Hivatal
  

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • napi szintű pályázati adatszolgáltatás,
 • az elnyert pályázatok végrehajtásának koordinálása a pályázat szakmai felelősével együttműködésben és az azt követő monitoring, a támogatási szerződés szerint
 • jogszabályi változások követése
 • pályázatok teljes körű ügyintézése, nyilvántartása, elszámolása, pénzügyi beszámoló készítése
 • folyamatos kapcsolattartás a témavezetőkkel, szakmai megvalósításba bevont munkatársakkal, egyeztetés a Pályázati Központtal
 • a pályázatban elszámolásra benyújtásra kerülő számlák pályázati kiírási feltételeknek való megfelelőségének formai és tartalmi követelmények szerinti ellenőrzése
 • számlák SAP rendszerben való rögzítése (kötelezettségvállalás, megrendelés, kontírozás)
 • fedezetellenőrzés, előirányzat és keretmódosítások végrehajtása, szükség szerint közreműködés a Támogatási Szerződés, vagy Támogatási okirat módosításában
 • ELTE EPER (pályázati nyilvántartó rendszer) rendszerben a pályázatokkal kapcsolatos adatok vezetése
 • pályázatokkal kapcsolatos ellenőrzési tevékenységekhez a szükséges dokumentumok előkészítése, közreműködés az ellenőrzési folyamatban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, / Egyetem,
 • felsőfokú gazdasági/pénzügyi szakirányú végzettség és/vagy mérlegképes könyvelői képesítés
 • legalább 1 év pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat
 • MS Office (irodai alkalmazások), levelező rendszerek felhasználói szintű ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 • SAP rendszer ismerete
 • angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzés,
 • precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettsége(ke)t, képesítés(eke)t igazoló okiratok másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez” – a nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gazdasági Hivatal részére a gh@btk.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása folyamatos, a benyújtott dokumentumok és személyes interjúk alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • https://www.elte.hu/allaspalyazatok – 2019. november 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>