Pályázati ügyintéző

2019. augusztus 21.

Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Uniós és hazai önkormányzati pályázati lehetőségek feltárása, pályázatok előkészítése, projektfejlesztés, menedzsment, pályázati elszámolás feladatok ellátása projektek megvalósítása során. Projektdokumentáció vezetése. Kapcsolattartás ingatlannyilvántartás, könyvelés és pénzügy munkaterületeivel. Alátámasztó dokumentáció beszerzése. Probono rendszerben a munkavállalók oktatási felületének kezelése, ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése. Részvétel a képviselő testületi üléseken. Részvétel az országgyűlési, a helyi önkormányzati és az európai uniós választásokkal kapcsolatos ügyintézésben. Anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, jogi/közgazdasági,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • pályázati, támogatási rendszerek ismerete – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • pályázati ügyintézési felületek ismerete – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • anyakönyvi szakvizsga
 • ASP rendszer használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget és a pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vég Beáta nyújt, a 72/563-105 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mn/754/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző. VAGY
 • Elektronikus úton Dr. Vég Beáta jegyző részére a jegyzo@mecseknadasd.hu E-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal, Baranya megye, 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.mecseknadasd.hu – 2019. augusztus 21.
 • www.obanya.hu – 2019. augusztus 21.
 • www.ofalu.hu – 2019. augusztus 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mecseknadasd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>