Pályázati ügyintéző

2019. augusztus 5.

Állatorvostudományi Egyetem
Pályázati Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a pályázatok benyújtásával, a támogatási szerződés megkötésével, a pályázati projektek lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Támogatja a projektek szakmai vezetését, követi a projekt pénzügyi előrehaladását. Megszervezi és bonyolítja a pályázatok elszámolását. Kapcsolatot tart az érintett szervezeti egységekkel és a külső partnerekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy középfokú mellett mérlegképes könyvelői végzettség,
 • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázatkezelésben szerzett tapasztalat
 • felsőoktatásban szerzett munkatapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • pénzügyi, számviteli területen szerzett munkavégzési tapasztalat,
 • MS Office programok felhasználói szintű ismerete,
 • önálló, precíz munkavégzés, megbízható személyiség,
 • jó kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, szolgáltatói szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdés b.) pontja)
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Zoltánné nyújt, a 478 4100 / 8135 mellék (7:30 – 16:00 között) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Emberi Erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály részére a allaspalyazat@univet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatok beküldői közül személyes elbeszélgetésre hívnak be jelentkezőket. A munkáltatói jogkör gyakorlója döntésének eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • ÁTE honlapja www.univet.hu/hu/egyetem/allaspalyazatok – 2019. július 12.
 • ÁTE hirdetőtábla – 2019. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/7136-1/2019, valamint a beosztás megnevezését: pályázati ügyintéző. 4 hónap próbaidő, bér megegyezés szerint

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>