Pályázati ügyintéző

2018. január 17.

Salgótarjáni Tankerületi Központ

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör 3. sz. melléklet 47. sorszám

Ellátandó feladatok:

Közreműködés a pályázatok gondozásában, részvétel a pályázatokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetésében

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai, Európai uniós, illetve egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok, köznevelési intézmények pályázati tevékenységével kapcsolatos iránymutatás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2011. évi CXCIX tv. 39.§ szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők, döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Kálmán szakmai igazgatóhelyettes nyújt, a 06-30/626-5924 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/ 00152-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>