Pályázati támogatási referens

2021. december 28.

Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati támogatási referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Magyar utca 8.

Ellátandó feladatok:

hazai forrású pályázatos támogatások bonyolítása (törzsadat karbantartás, finanszírozás, ellenőrzés); megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató szervezetek támogatásának lehívása, szabályszerű felhasználásának ellenőrzése, komplex ellenőrzések tervezése és kivitelezése során együttműködés az illetékes hatóságok munkatársaival; nem családtámogatási kifizetőhely munkáltatók apákat megillető munkaidő-kedvezmény elszámolással kapcsolatos ellenőrzési és egyéb feladatok ellátása; építtetői fedezetkezelői feladatok; kampányfinanszírozással kapcsolatos feladatok; Magyar Falu Programmal kapcsolatos feladatok; adatszolgáltatások teljesítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

hazai forrású pályázatos támogatások bonyolítása (törzsadat karbantartás, finanszírozás, ellenőrzés); megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató szervezetek támogatásának lehívása, szabályszerű felhasználásának ellenőrzése, komplex ellenőrzések tervezése és kivitelezése során együttműködés az illetékes hatóságok munkatársaival; nem családtámogatási kifizetőhely munkáltatók apákat megillető munkaidő-kedvezmény elszámolással kapcsolatos ellenőrzési és egyéb feladatok ellátása; építtetői fedezetkezelői feladatok; kampányfinanszírozással kapcsolatos feladatok; Magyar Falu Programmal kapcsolatos feladatok; adatszolgáltatások teljesítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Elsődlegesen gazdaságtudományi vagy műszaki képzési területen szerzett szakképzettség vagy jogász szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
 • jó kommunikációs készség,
 • együttműködési készség, rugalmasság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • B kategóriás vezetői engedély, autóvezetési gyakorlat
 • mérlegképes könyvelői végzettség
 • hazai és/vagy uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • bérszámfejtési területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajzot (Az önéletrajz sablon a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/
 • Motivációs levelet
 • Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Komáromyné Tótin Rita nyújt, a 56/501-761 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kovács József részére a allaspalyazat.szolnok@allamkincstar.gov.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.; A pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt. (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint).; A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2/A.§-ban foglaltak alapján a foglalkoztatási jogviszony létesítésének feltétele a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvétele (megléte).;Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni.; Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a JASZ-IG/108/2021. iktatószámot, és a feladatkör pontos megnevezését „pályázati támogatási referens”. A feladatkör betöltése a rendelkezésre álló üres álláshelyektől függően történik.; A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.kozigallas.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>