Pályázati támogatási referens

2020. szeptember 7.

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
  

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati támogatási referens feladatkör

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 32.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

hazai forrású pályázatos támogatások lebonyolítása, vis maior támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató szervezetek támogatásának lehívása, szabályszerű felhasználásának ellenőrzése, komplex ellenőrzések tervezése és kivitelezése során együttműködés az illetékes hatóságok munkatársaival, nem családtámogatási kifizetőhely munkáltatók apákat megillető munkaidő-kedvezmény elszámolással kapcsolatos ellenőrzési és egyéb feladatok ellátása, építtetői fedezetkezelői feladatok ellátása, kampányfinanszírozással kapcsolatos feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, – egyetemi szintű gazdasági agrármérnök, matematikus vagy jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; biztosításmatematikus, aktuárius; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, banki szakügyintéző, banki tanácsadó, szakképesített bankreferens, banki ügyintéző, banki, befektetési termékértékesítő, okleveles pénzügyi revizor, pénzügyi szakügyintéző, pénzügyi tanácsadó pénzügyi-számviteli szakellenőr, pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy számviteli szakügyintéző szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hazai és/vagy uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • bérszámfejtési területen szerzett tapasztalat
 • mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajzot, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_
 • motivációs levelet
 • kizárólag a feladatkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát
 • nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. október 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Börgöndi Szilárd irodavezető nyújt, a 34/311-715 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton allaspalyazat.tatabanya@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

- a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ – illetve munkaviszony esetén a Kit. 279.§ (7) bekezdése – szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni. – a pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt. (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint Az álláshely határozatlan időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a KOMHR/274-1/2020. iktatószámot és a feladatkör pontos megnevezését „pályázati támogatási referens”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>