Pályázati-támogatási feladatkör

2019. július 30.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati-támogatási feladatkör

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Váci út 71.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A Kormány döntése alapján a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016-2021 közötti időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80 milliárd forint pénzügyi támogatásban részesülnek a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016. (VI.13.) Korm. határozatban foglaltak szerint és ezzel kapcsolatban közreműködés a pénzügyi támogatással összefüggő feladatok ellátásában.
 • a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása;
 • pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, a feladatkörébe tartozó pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltése, aktualizálása.
 • A hazai költségvetési forrás igénybevételére benyújtott pályázatok befogadása, nyilvántartásba vétele, tartalmi és formai ellenőrzése, a döntés előkészítése.
 • A döntésnek megfelelően a támogatási/finanszírozási szerződések és azok módosításainak az elkészítése, biztosítékokkal kapcsolatos ügyintézés.
 • A megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatban a támogatások lehívásához a benyújtott számlák és egyéb dokumentumok tartalmi és formai ellenőrzése, ezek alapján a lehívás kezdeményezése.
 • A pályázatok, szerződések, elszámolások, beszámolók hiánypótoltatása.
 • A tevékenységet segítő számítógépes nyilvántartási rendszerben a szabályozásnak megfelelő műveletek végrehajtása.
 • Kapcsolattartás és kommunikáció a kincstáron belüli és kívüli szervezetekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközei az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Felsőfokú vagy középfokú végzettség.,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni
 • Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gazdasági agrármérnök, egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • számviteli, pénzügyi területen való jártasság, mérlegképes könyvelői végzettség;
 • hazai pályázatos rendszerben szerzett tapasztalat;
 • helyszíni ellenőrzések végzésében szerzett tapasztalat;
 • „B” kategóriás jogosítvány és gépjármű vezetési gyakorlat;
 • pályázatok műszaki tartalmának elbírálásában szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajzot (mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható:http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/.
 • Motivációs levelet.
 • Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berta Márton irodavezető-helyettes és Katics Mirjam osztályvezető nyújt, a +361452-8879 és +361452-8931 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton allasbpmi@allamkincstar.gov.hu e-mail címre oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshely határozott/határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a BPM-IG/752-33/2019 iktatószámot, (a pályázati kiírás iktatószáma) és a feladatkör pontos megnevezését „pályázati-támogatási feladatkör”. A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.kozigallas.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>