Pályázati referens/műszaki ügyintéző

2017. június 13.

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki Osztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens/műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.31-ig tartó közszolgálati jogviszony.   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Európai Uniós és hazai pályázatok figyelése, az Önkormányzati intézmények pályázati igényeinek felmérése, pályázati lehetőségek beazonosítása. Képviselő-testületi döntést követően pályázat előkészítése, illetve megírása, a pályázati dokumentáció összeállítása, az ezzel kapcsolatos ügyintézés. A pályázat elkészítésének és a pályázati anyag beadási fázisig tartó munkafolyamatainak koordinálása. Projekt teljes ideje alatt az előírásoknak megfelelő, egyúttal a gazdasági monitoring tevékenység ellátása. Pályázati elszámolások (projekt előrehaladási jelentések) elkészítése. Projektek záró elszámolásának elkészítése, a lezárult projektek után követése. Egyéb műszaki osztályhoz tartozó feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A hazai és európai uniós pályázatok felkutatása; pályázatok elkészítésében és a nyertes pályázatok megvalósításában valamint az elszámolásában való aktív közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítést és szakmai gyakorlatot tanúsító dokumentumok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Markovics Boglárka jegyző nyújt, a 72/480-202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 596-18/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens/műszaki ügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Markovics Boglárka jegyző részére a jegyzo@harkany.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.harkany.hu – 2017. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a kiválasztott pályázóban a munkáltató hosszabb távú lehetőséget lát, a határozott idejű kinevezés meghosszabbítására lehetőség van.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harkany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

MVH