Pályázati referens

2021. október 25.

Érsekvadkert Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hazai és Európai Uniós pályázatok előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • pályázati területen szerzett tapasztalat, pályázatkezelő informatikai rendszerek ismerete – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Alap szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Alap szintű Internetes alkalmazások,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, mérnök, közgazdász területen,
 • Korábban pályázatírásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű problémamegoldó készség, kezdeményezőkészség, átlag feletti precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti önéletrajzot
 • az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát
 • büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Őszi Attila Csaba polgármester nyújt, a 707046545 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Érsekvadkert Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/289/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens. VAGY
 • Elektronikus úton dr. Őszi Attila Csaba polgármester részére a polgarmester@ersekvadkert.hu E-mail címen keresztül VAGY
 • Személyesen: Bertyákné Bolgár Marianna, Nógrád megye, 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat kiírója 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ersekvadkert.hu – 2021. október 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ersekvadkert.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>