Pályázati referens

2021. október 15.

Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2023. április 23-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hazai és Európai Uniós pályázatok előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) mindenkori cafetéria szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályázati területen szerzett tapasztalat, pályázatkezelő informatikai rendszerek ismerete
 • közigazgatási tapasztalat
 • problémamegoldó készség, kezdeményezőkézség, átlag feletti precizitás
 • felsőfokú végzettség pénzügyi, gazdasági vagy jogi területen,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,
 • büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonytvány,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lajter Zoltán mb. jegyző nyújt, a 06-52-588-405 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/7541-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.
 • Személyesen: Dr. Lajter Zoltán, Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat kiírója 3 hónap próbaidőt köt ki. A határozott idejű jogviszony lejártát követően nem zárjuk ki új határozatlan idejű jogviszony létesítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.tiszacsege.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>