Pályázati referens

eupalyazatiportal.hu

Péri Közös Önkormányzati Hivatal. Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 27.

Péri Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9099 Pér, Szent Imre utca 1.

Ellátandó feladatok:

Pályázatok figyelése, pályázati anyagok előkészítése, beadása, árajánlatok bekérése, bírálatra előkészítés, pályázati anyagok hiánypótlása, pályázatok elszámolása. Valamennyi ügykörben felmerülő szakkérdésekben szakhatósági állásfoglalás előkészítése. Bérleti és egyéb szerződések előkészítése. A hivatalban felmerülő valamennyi jegyző által rábízott ügy ellátása. A jegyző utasítása szerint egyéb igazgatási és hatósági ügyek ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázatokkal kapcsolatos komplex ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pályázatírásban, elszámolásban, projekt-vezetésben szerzett több éves tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okirat, hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Slánicz Katalin nyújt, a 96/559-232 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Péri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9099 Pér, Szent Imre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-1166/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.
 • Elektronikus úton Dr. Slánicz Katalin jegyző részére a jegyzo@per.hu E-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Dr. Slánicz Katalin, Győr-Moson-Sopron megye, Pér 9099, Szent Imre utca 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a Jegyző hallgatja meg, ezt követően történik a Jegyző döntése alapján – az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • honlap – 2021. szeptember 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.per.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>