Pályázati referens

2021. július 6.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az európai uniós és hazai pályázatok figyelemmel kísérése, pályázati eljárásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, támogatási kérelmek elkészítése, benyújtása. Elszámolások, fenntartási jelentések elkészítése. kapcsolattartás külső pályázatírókkal, közreműködés a közbeszerzési munkák elvégzésében. Egyéb adminisztrációs feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • pályázatíró munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata
  • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez, illetve a pályázatban közreműködők pályázatba való betekintéséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Attila polgármester nyújt, a 56/568-455 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5465 Cserkeszőlő , Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSP/3438/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.cserkeszolo.hu – 2021. június 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>