Pályázati referens

2021. január 25.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Pályázati Osztály
        

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 , Gyulai Pál utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a 2020. június 24-én megjelent Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzata IV. fejezetének 46 § (1) foglalt feladatokkal összefüggő pályázatokkal kapcsolatos valamennyi tevékenység ellátása. A pályázatok lebonyolításában való részvétel a pályázatok előkészítésétől egészen a támogatási szerződések elkészítéséig. (Ülések szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás pályázókkal, kurátorokkal, pályázatok feldolgozása, szerződések előkészítése.).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jó kommunikációs készség,
 • Önállóság,
 • Hasonló területen szerzett tapasztalat,
 • Főiskolai végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai életutat bemutató önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adataiba a pályáztató betekinthet.
 • Amennyiben a pályázati eljárást követően nem a pályázó nyeri el az álláshely hirdetést, a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályáztató a dokumentumait megsemmisítheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Elektronikus úton Pintér Szilvia részére a allaspalyazatok@emet.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.emet.gov.hu – 2021. január 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény-megállapítás egyedileg történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emet.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>