Pályázati referens

2020. december 29.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Oktatási Igazgatóság, Külhoni Pályázatok Osztálya
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az EMMI-ELTE által közösen lebonyolított határon túli köznevelési pályázatok lebonyolítása (kiírás, pályáztatás, bírálat előkészítése, pénzügyi folyamatok felügyelete, elszámolás)
 • Közreműködés a Makovecz program intézményi lebonyolításában, programkoordináció
 • Az osztály működésével, feladatával összefüggő ad-hoc feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • középfokú angol nyelvtudás
 • hasonló területen szerzett 1-3 év tapasztalat
 • MS Outlook gyakorlott ismerete
 • MS Office, MS Teams felhasználói szintű ismerete
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szlovák/ukrán/román/szerb/horvát nyelv alapszintű ismerete
 • Neptun rendszer alapszintű ismerete
 • Poszeidon iktatórendszer felhasználói szintű ismerete
 • a külhoni magyar köznevelés területén szerzett legalább 1-3 év tapasztalat
 • a külhoni magyar civil szervezetek működésével kapcsolatos tapasztalat
 • Kárpát-medencei magyar köznevelés rendszerével, a külhoni magyarok számára elérhető közoktatási és felsőoktatási pályázatokkal kapcsolatos tapasztalat
 • a külhoni magyar köznevelés szereplőinek ismerete, e területen megszerzett pályázatírói tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • célorientált
 • csapatmunkára nyitott
 • együttműködő személyiség
 • elhivatott
 • pontos
 • türelmes

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         részletes szakmai önéletrajz
 • •         motivációs levél
 • •         felsőfokú végzettséget igazoló okirat
 • •         a nyelvtudást igazoló okirat
 • •         sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó esetén nem szükséges)
 • •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Oktatási Igazgatóság részére a oktig@oktig.elte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati dokumentáció két darab, egyenként legfeljebb 2 MB méretű fájlból állhat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2020. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>